Nieuws archief


24-09-2017

voedselbos introductiedag

Met VELT Zeeuwse Eilanden, organiseren we een introductie in het wat, waarom en hoe van voedselbos. Wat is voedselbos, hoe doe je dat, en wat maakt dit zo razend interessant?  Zondag 24 september in Oostkappelle. (Deze introductiedag vervangt de oorspronkelijke basiscursus)
>> Download de uitnodiging 


29-04-2017

Workshop create-ability

We are composing a workshop on create-ability - teaming with life  specially for students. Send an email to info@jwlp.nl and we will inform you when the details are known. 


08-04-2017

lezing voedselbos Graauw

Een introductie in het wat en waarom van voedselbos. Wat is voedselbos, en wat maakt dit zo razend interessant?  Zaterdag 8 april in Graauw
>> Download de uitnodiging 


10-01-2017

lezing voedselbos Graauw

Een introductie in het wat en waarom van voedselbos. Wat is voedselbos, en wat maakt dit zo razend interessant? 
Zaterdag 28 januari 14.00 uur in Graauw 
>> Download de uitnodiging 


06-10-2016

cursus Eco-effectief ondernemen in Antwerpen

Hoe kunnen we leven laten meewerken aan een duurzame transitie? In deze cursus worden creaties en  efficiënties van ecosysteem-processen verkend, en wordt verkend hoe deze te optimaliseren en te benutten zijn. Er worden aanreikingen gedaan voor toepassing in bedrijf en in beleid. Hoe kunnen we gaan van sustain-ability naar create-ability, naar systemen die herstellen en rijker worden. Donderdag 6 oktober in Antwerpen.
>> Download de uitnodiging 


19-05-2016

cursus Eco-effectief ondernemen in Gent

Vernieuwde datum donderdag 19 mei
Hoe kunnen we ecologisch meegroeien op economische groei en andersom? In deze cursus worden creaties en de efficiënties van ecosysteem-processen verkend, en wordt verkend hoe deze te optimaliseren en te benutten zijn. Er worden aanreikingen gedaan voor toepassing in bedrijf en in beleid. Hoe kunnen we gaan van sustain-ability naar create-ability, naar systemen die herstellen en rijker worden. Donderdag 19 mei in Gent 9:30 - 16:00. Kostprijs 20,- euro.
>> Download de uitnodiging 


16-03-2016

Landbouw en Natuur: 1 + 1 is meer dan 2

Landbouw en natuur worden vaak als tegenpolen gezien. In gangbaar beleid wordt deze tegenstelling vaak in stand gehouden. Benny Van de Velde, medewerker bij Wervel en CSA-boer uit Gent (Community Supported Agriculture) en Jos Willemsen spitten deze schijntegenstelling landbouw-natuur verder uit en doen een vurig pleidooi om landbouw en natuur te verbinden om zo tot een meer duurzame en meer efficiente economie te kunnen komen.
16 maart van 19.30 tot 22.30 in De Vooruit in Gent.
>> Bel Mundo


04-12-2015

PechaKucha Valetta

Jos wil be presenting on PechaKucha Valetta - Malta
Topic: Can we move from sustain-ability towards create-ability?
The understanding that only vital ecosystems bring both wealth and a self-reliant economy is daily growing. What would happen if we shift our mental focus from ‘reduction and protection' towards ‘production and creation?' Instead of making our ecological footprint as small as possible, make it as large as possible but with a positive effect: 'Mankind as a useful species'.

>> PechaKucha Valetta


19-09-2015

CURSUS ECO-EFFECTIEF ONDERNEMEN

In het kader van 'het Jaar van de Bodem' geeft Jos 10 november een cursus over eco-effectief ondernemen: Hoe kunnen we ecologisch meegroeien op economische groei en andersom? In deze cursus wordt de werking en de efficiëntie van ecosysteem-processen verkent, en worden aanreikingen gedaan voor toepassing in bedrijf en in beleid.

>> Download de uitnodiging


06-02-2015

Bodem als basis van duurzame landschapsontwikkeling en nieuwe economie - Opening Jaar van de Bodem

Vrijdag 6 februari bij Terra Maris Domburg - Organisatie door Het Zeeuws Platform Bodembeheer

Het Zeeuws Platform Bodembeheer nodigt u graag uit voor de officiële opening van de Zeeuwse activiteiten in het kader het VN jaar van de bodem, op vrijdagochtend 6 februari. Een avontuurlijke opening, boeiende sprekers en een verrassende belevingstocht langs de activiteiten die in 2015 op het programma staan behoren tot de ingrediënten van deze ochtend. De officiële openingshandeling zal verricht worden door gedeputeerde Water, Bodem en Natuur mw. Schönknecht. 

Sprekers
Gijsbrecht Gunter, Yara Sluiskil B.V.: visie op duurzaam bodemgebruik
Jos Willemsen landschapsproducties, bodem als basis van duurzame landschapsontwikkeling en nieuwe economie
Jaco de Visser, JDdVarchitecten: de rol van bodem in het stedelijk ontwikkelproces


04-02-2015

Op naar een positieve ecologische bijdrage met landbouw, natuur & recreatie

Woensdag 4 februari, 20.00 uur - in 'De Vooruit' Gent - Organisatie Stadslandbouw Gent
Boeking Facebook 

Stelt u zich voor: samen met vrienden in een stukje rijke natuur tussen de velden en tegelijkertijd in een veldrestaurant genieten van een lokale verse maaltijd bestaande uit producten van de nabij gelegen landbouwer. Burger, boer en natuur lijken soms ver van elkaar te staan. Niets is minder waar. Voedselproductie en natuur worden nog vaak als gescheiden gebieden gezien. Als afzonderlijke eilanden met elk een eigen logica. Deze strikte scheiding is vooral ingegeven door de macht van de gewoonte want in de praktijk is het mogelijk om natuur en landbouw als elkaar versterkende praktijken te gebruiken.

Twee concrete landbouw-natuur strategieën worden voorgesteld. De Randerij strategie zet in op het actief creëren van groene randen tussen landbouw- en natuurgebieden. Dit zijn niet zomaar ‘buffers': het zijn nieuwe zones waar cultuur, natuur en landbouw elkaar ontmoeten. De tweede strategie gaat een stap verder en doorbreekt de mythe dat natuur enkel moet gerust gelaten worden of dient om in te wandelen. Door gebruik te maken van de juiste principes kan voedselproductie in de natuur leiden tot participerende natuurcreatie en eco-effectief ondernemen.

Wat kan dit betekenen voor een stad als Gent? Kan en wil de stad buiten de bestaande krijtlijnen denken en inzetten op agro-ecologische innovatie? In het debat nadien nemen onder meer de voorzitter van de Landelijke Gilden, Luc Vanacker, en de Directuur van Natuurpunt, Chris Steenwegen, deel.


15-01-2015

Fringefarm Malta-Gozo - talk

24 januari - NGO centre - 11.00 uur Xewkija Gozo Malta

26 januari - the Gaia Foundation - 19.30 uur Ghajn Tuffieha Malta

Jos Willemsen will be taking us on a journey into the living world, revealing a new approach he likes to call "teaming with life" which allows both man and nature to optimize the benefits from the natural productivity and efficiency of ecosystems. For Malta and Gozo, Willemsen and a local team have developed the concept of "fringe-farming" and have worked on a projectplan to implement this model in the Maltese community.

Fringefarm provides in better earning models to farmers and other rural entrepreneurs while also improving the natural world - as well as strengthening the local community. This approach also helps with climate change and the decline in resources, and offers an easy step by step road to sustainability.

A one hour talk about solutions peppered with practical examples from around the world, followed by a discussion.

Gozo: Facebook booking

Malta: Facebook booking


12-02-2014

scenarios voor een rijk cultuurlandschap

Is het mogelijk voor het platteland een andere meer duurzame ontwikkeling in gang te zetten? En kunnen we met nieuwe verdienmodellen en eco-effectieve oplossingen toewerken naar een sociaal, economisch en ecologisch meer vitaal platteland?

Met Zela & kompanen is gewerkt aan het project 'Landwerk Walcheren' scenario's voor een rijk cultuurlandschap. In dit onderzoek zijn diverse verdienmodellen en is een reeks aan nieuwe gebruiksmogelijkheden, bouwstenen en ontwikkelingspotentieel ontstaan.

Presentatie woensdag 12 februari van 17.00 tot 19.00 uur
Locatie: CBK Zeeland Balans 17, 4331 BL Middelburg 

>> CBK Zeeland


01-01-2014

Upspiral - teaming with life

Gezonde ecosystemen worden van zichzelf steeds rijker. Steeds rijker aan biodiversiteit, aan hernieuwbare grondstoffen en aan voedsel. Alles wat leeft, ‘werkt' hier naartoe, tenminste als de condities hiervoor goed zijn. Als de condities goed zijn worden in een natuurlijke successie steeds meer mineralen opgenomen in organische verbindingen en worden zo beschikbaar voor het systeem als geheel. Het (natuurlijk) kapitaal groeit, en alles wat leeft ‘werkt' hier dan aan mee. In tegenstelling tot dit natuurlijk 'automatisme' van groei leven we nu in een tijd waarin grondstoffen steeds schaarser worden. Wat zou het betekenen wanneer we met het leven gaan samenwerken?

‘Upspiral’ is voorgesteld als een verbeterde versie van ‘recycle’. Door gebruikte organische grondstoffen niet (centraal) in de technosfeer op te nemen maar (lokaal) in de biosfeer wordt energie bespaard, en kunnen levende organismen meewerken aan het opwaarderen van deze grondstoffen en meewerken aan het opbouwen van werkende opeenvolgende voedselketens die in ketens meerdere producten produceren. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe publicatie die deze redenering beschrijft. Hoe ontwikkelen we gunstige condities, hoe kunnen we grondstoffen laten ‘werken’ voordat we ze gebruiken, hoe kunnen we voedsel laten ‘werken’ voordat we het eten? Kunnen we dit allemaal laten meewerken? 

Het wordt een verhaal over hoe agrarische landschappen zelfvoedend kunnen zijn inplaats van zoals nu gevoed moeten worden, een verhaal over de mens als ‘nuttige soort’. 


09-10-2013

Dorpsranderij Zonnemaire

Is Zonnemaire toe aan een Dorpsranderij? Een Dorpsranderij voorziet in natuurlandbouw en natuurrecreatie op randen van dorpen. Hiermee ontstaat een groene rand rond het dorp, een kleinschalig cultuurlandschap dat voorziet in recreatieve waarden en in een diversiteit aan voedsel en biodiversiteit. 

Kan met een Dorpsranderij als uitgangspunt worden toegewerkt naar betere verdienmodellen voor boeren en andere ondernemers, en naar nieuwe waarden voor dorp en burgers? En, is er draagvlak voor een dergelijk scenario?

Jos Willemsen betrekt met deze vragen voor Zela & kompanen het Krot of Kans huisje in Zonnemaire. Maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november.

>> krot of kans


19-09-2013

expo aquacultuur

Vanuit het project Landwerk Walcheren doet Jos met het team van Zela & kompanen voorstellen voor aquacultuur. Deze zijn te zien vanaf 19 september t/m 3 november in de expo Zoet-Zout-Zee-Land van CBK Zeeland. 

Voor drie gebieden in Walcheren is een scenario geschetst, benaderd vanuit eco-effectief ondernemerschap: Drijvende velden op het Veersemeer, vloeivelden aan de Oude Veerseweg, en wandelende velden in de Mantelinge. Maak kennis met Randerij... 
>> aquacultuur - CBK Zeeland 


07-09-2013

Nest tentoon

Het eerste prototype van NEST is afgebouwd en wordt voor het eerst getoond op de expo "een Bunder Boxen" in s' Heer Arendskerke. Volgende bezoekmogelijkheid is zaterdag 28 september 12.00 - 17.00 uur. Ingang Panhoeveweg.
>> een Bunder Boxen


25-03-2013

Jos zoekt land

Jos zoekt land om als natuurboer principes van natuurlandbouw toe te passen en toe te werken naar vernieuwde verdienmodellen in natuurlandbouw en natuurrecreatie. Hiervoor zoekt hij land om te gebruiken in een beheerovereenkomst. Heeft u interesse, wilt u hier meer over weten neemt u dan contact met me op.

De ambitie hierin is toe te werken naar een Randerij. In een Randerij kan de successie die natuur gewoonlijk doorloopt doorontwikkelen. Sterker, de natuurlijke successie dient als basis voor het productieproces. Er wordt geteeld in successielandbouw. In gangbare landbouw blijft een akker een akker en blijft een weiland een weiland. Deze randen laten de successie ontstaan en er worden voedsel producerende gewassen geteeld die in die betreffende successiefase in die betreffende habitat passen. De bodem wordt hierin steeds vruchtbaarder, de plek steeds vitaler. Nu worden natuurgebieden dikwijls door andere landschapstypen hard begrenst. Door randerijen ontstaan heel geleidelijke overgangen die bovendien van het leven bruisen. 


12-11-2012

Can nature create new economy's?

In Gozo (Malta) zijn we de afgelopen decennia getuige geweest van grote temperatuursverhoging en veranderend patroon van regenval. We zien ook dat boeren meer en meer moeite hebben om te werken onder de leidende prijzen in de wereldmarkt. Kunnen we naar een verandering toewerken?

In deze presentatie, nodigen Censu Caruana en Jos Willemsen u uit in de wereld van ecologie en haar relaties en principes. En hoe we deze kunnen toepassen in het toewerken naar een groener landschap en naar betere verdienmodellen voor zowel boeren als andere ondernemers. De presentatie wordt afgesloten met een open gesprek: Kunnen we deze principes op Gozo toepassen?

Zaterdag 9 december 10.00 uur University of Malta - Gozo Campus, Xewkija 


01-05-2012

Presentatie verdienmodellen aan Zuidwestelijke Delta

Op uitnodiging van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta verzorgd Jos op 25 mei een presentatie over verdienmodellen voor het platteland. Aan de hand van voorbeelden wordt getoond hoe boeren zich met verdienmodellen in natuurrecreatie en natuurlandbouw geleidelijk kunnen losweken van de afhankelijkheid van de wereldmarkt.


28-01-2012

Stimuleringsfonds gunt opdracht 'Landwerk Walcheren'

Stichting Kunstpark Zeeland krijgt van het Stimuleringsfonds voor Architectuur opdracht voor het onderzoeksproject ‘Landwerk Walcheren'. ‘Landwerk Walcheren' wordt door het team Suzanne Loen, Paul de Graaf, Danny van Rijt en Jos Willemsen uitgevoerd. In het onderzoek wordt een strategische benadering van gebiedsontwikkeling van het landschap gekoppeld aan de lokale bottom-up expertise van KPZ. Het onderzoek is erop gericht om nieuwe gebiedsontwikkelingen in gang te zetten en zo te komen tot innovatieve modellen voor een rijker landschap.


30-08-2009

Hoogerzael genomineerd in prijsvraag Entente Florale

Natuurspeeltuin Speelhof Hoogerzael in Middelburg ( ontwerp Jos Willemsen ) is door Entente Florale genomineerd in de prijsvraag ‘Groene Speelplekken'. "In groenbeleid en speelruimtebeleid wordt veelal te weinig aandacht geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijk gezondheid van de kinderen in hun gemeente. Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen". Met deze stelling lanceert Entente Florale Nederland een prijsvraag voor het ontwerpen van duurzame groene speelplekken voor openbare en semi-openbare ruimten in woongebieden.