Projecten

Landwerk Walcheren

Is het mogelijk voor het platteland een andere meer duurzame ontwikkeling in gang te zetten? En kunnen we met nieuwe verdienmodellen en eco-effectieve oplossingen toewerken naar een sociaal, economisch en ecologisch meer vitaal platteland?

De huidige veranderingen op het platteland, zoals schaalvergroting en ontvolking, hebben met de internationale ontwikkelingen een schijnbaar onbedwingbare economische logica. In het door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gesteunde project ‘Landwerk Walcheren' zijn scenario's onderzocht voor een rijker en meer zelfredzaam landschap. In een integrale benadering van recreatie, landbouw en natuurontwikkeling zijn kennis van het lokale landschap en van nieuwe inzichten vanuit een ecosysteembenadering toegepast. Kan het anders? Kunnen we naar meer vitale oplossingen toewerken?

Het project toont opmerkelijke resultaten. De onderzoekers hebben de sociale en ecologische meerwaarde gevonden in schaalverkleining en in de randen van het platteland en daar ook economische dragers voor gevonden. De meerwaarden zijn hierin niet gevonden in het scheiden van landbouw, natuur en recreatie, maar juist in de mengvormen hiervan.

In ‘Landwerk Walcheren' zijn scenario's geschetst waarin het Walcherse platteland in ruimtelijke en ecologische zin kan worden verrijkt en haar veerkracht voor de toekomst kan vergroten. Als model voor eco-effectief ondernemerschap biedt het concept ‘Randerij' diverse verdienmodellen en een reeks aan nieuwe gebruiksmogelijkheden, bouwstenen en ontwikkelingspotentieel vanuit een ecosysteembenadering. Landwerk Walcheren is een pleidooi voor lokaal initiatief en lokale kwaliteiten, en brengt het groeipotentieel van kleinschalige benaderingen aan het licht.

team: met Paul de Graaf, Suzanne Loen en Danny van Rijt
voor: Zela & kompanen
mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
type opdracht: ontwerpend onderzoek
periode: 2012-2013
status: in uitvoering


Terug naar de lijst