Projecten

Fringefarm Malta-Gozo

De eilanden Malta en Gozo kampen in toenemende mate met droogte en hitte, boeren leven in toenemende mate in verarmde omstandigheden. Het concept Fringefarm (Randerij) is gericht op het vitaliseren van het leven op de eilanden door het herstellen van biodiversiteit en de aanwas van biomassa waardoor CO2 en water kan worden vastgelegd. Met nieuwe verdienmodellen in natuurlandbouw en natuurrecreatie wordt al doende naar deze vergroening toegewerkt. Er ontstaat voor boeren een meer onafhankelijke positie ten opzichte van de wereldmarkt, en ook voor andere burgers ontstaat een ondernemersklimaat in deze groene randen.

Een startsubsidie is door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gegund. Met deze subsidie is gewerkt aan een projectplan, en is onderzocht welke obstakels er zijn op juridisch, cultureel en economisch gebied. Ook zijn voor fringefarm vehicles ontwikkeld die de realisatie van dit eco-effectief ondernemerschap uitvoerbaar maken, waaronder: food-forest, fodder-trees, mobiele eco-lodges en land-hubbing. Een lokaal team werkt nu aan de opstart van pilotprojecten. 

team: met Christine Xuereb, Censu Caruana, Peter Llewellyn, Dave Paterson
mede mogelijk gemaakt met een start-subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
type opdracht: onderzoek
periode: 2014 
status: in ontwikkeling

Facebook Fringefarm Malta-Gozo

Het kan Wel schrijft over Fringefarm

 


Terug naar de lijst