Projecten

Dorpsranderij Zonnemaire

Een groene rand rond het dorp dat voorziet in recreatieve waarden, in een diversiteit aan voedsel en waar het ook gonst van natuurlijk leven. Een Dorpsranderij voorziet in natuurlandbouw en in natuurrecreatie op de randen van dorpen. Een scenario waarin met nieuwe verdienmodellen voor boeren en voor dorpsbewoners kan worden toegewerkt naar nieuwe waarden voor boeren, dorp en burgers. Een scenario met drie winnaars..

voor: Zela & kompanen
een project ontstaan uit 'Krot of Kans' - CBK Zeeland
periode: 2013 - 2014
type opdracht: onderzoek


Terug naar de lijst