Projecten

doorboeren

Doorboeren beschrijft een scenario waar waterbeheersing in Zeeland zich niet langer richt op het afvoeren van water, maar op het ruimte geven aan water en het toepassen van de verschillende waterkwaliteiten in verschillende bijpassende teelten. Door slim gebruik te maken van waterstromingen, waterpeilen, en (zout)gradiënten kan de boer geleidelijk schakelen naar andere teelten. Water en land zijn zo de dragers voor Zeeuwse productie- en recreatie-economie. De productie-economie ontwikkelt zich in streekspecialiteiten, de recreatie-economie in cultuur en strand. Het cultuurlandschap krijgt faam zoals die van wijngaarden en rijstvelden.

Het boerenerf wordt beschouwd als drager van het landschap, de boer als de maker. De boer kiest voor schaalvergroting, voor recreatief medegebruik of ontwikkelt het erf tot landelijk woonerf. Afhankelijk van de ambitie van de boer, de geografische ligging of de eigenwijze kwaliteiten van het erf ontwikkelt zich voor ieder erf een unieke kans. De inzending formuleert twee belangrijke opgaven voor Zeeland: het verhaal van Zeeland dat gaat over meesterschap van waterbeheer doorontwikkelen; en de ontwikkelingskansen voor boeren in kaart brengen.

doorboeren - wonen op erven, doorontwikkelen van het Zeeuwse cultuurlandschap
periode: 2006
voor: Stichting het Zeeuwse Gezicht
type opdracht: prijsvraag 'Nieuw Tij' - eervolle vermelding
team: met Koen Hauspy
status: studie afgerond


Terug naar de lijst