Projecten

bomenbeleidsplan Retie

Gemeente Retie (B) heeft de ambitie om de eeuwenoude bomen een verzekerde plaats te geven in het dorp. De rol en het belang van bomen in bebouwde omgevingen is opnieuw in beeld gekomen. Zware belasting door verkeer, strooizout, gebrek aan een goed doorlatend maaiveld zijn invloeden die de laatste 50 jaar een grote hypotheek leggen op de doorontwikkeling van bomen in de bebouwde omgeving. Het bomenbeleidsplan zet een visie uit voor de lange termijn. Deze moet kunnen standhouden in diverse beleidsstukken, verkeersplannen en inrichtingsplannen. Het uitgangspunt is bomen een integraal onderdeel te laten uitmaken van de beeldwaliteit van Retie.

Het bomenplan voor Retie wordt opgedeeld in drie delen: een handboek beeldkwaliteit, een handboek beleid en een handboek techniek. De doelgroepen per doelgroep zijn verschillend: de eerste twee handboeken zijn beleidsgericht, terwijl het technische handboek praktijkgericht is. Het hoofdstuk beeldkwaliteit gaat over de gewenste ruimtelijke structuur.

Het tweede hoofdstuk betreft advies aan het gemeentebeleid en de organisatie, waarin middelen worden aangereikt om de bomen een toekomst te geven. In het beleidsadvies wordt een strategie voorgesteld om een bomenplan zowel in het dagelijks beleid als op een langetermijnvisie in te zetten. De beleidsstrategie wordt uitgewerkt op basis van de 2 sporen: behoud en uitbreiding.

visie, beleid en techniek voor duurzame inpassing en bescherming van bomen in publieke ruimte
periode: 2009 - 2011
opdrachtgever: gemeente Retie
bij LAND landschapsarchitecten i.s.m. BRUT architecture and urban design en MINT ( mobiliteit )
status: studieopdracht afgerond

 


Terug naar de lijst