Projecten

landschapsstudie Bokkegat

Het Bokkegat is een kreekrestant in het noorden van Noord Beveland. Gemeente Noord Beveland overweegt een ontwikkeling voor natuurrecreatie. In een quickscan is een korte analyse gedaan naar de kansen in de markt en zijn de kwaliteiten van het gebied verkend. Vervolgens is gezocht naar economisch potentieel voor de locale ondernemers. Er is gekeken naar de wijze waarop bij andere bedrijven in Nederland nieuwe waarden zijn gevonden in natuur en agrarische producten. Er is toegewerkt naar een manier om locale ondernemers meer ontwikkelingsmogelijkheden te geven, toegespitst op huidige tendensen in de markt en locale kwaliteiten van het gebied. In dit potentieel is een testbeeld gemaakt, een kaart waarop globaal een gebiedsindeling is voorgesteld. Deze kaart is ontleed in drie ordeningsprincipes: water, zachte overgangen, en landschappelijk bouwen.

Nieuwe waarden voor het Bokkegat - ontwerpmodel voor landschapsontwikkeling natuurrecreatie
periode: 2009
opdrachtgever: Gemeente Noord Beveland
team: met Stichting Kunstpark Zeeland
status: studie afgerond


Terug naar de lijst